"D-DAY - Infernoet! Utgangspunkt: Trykk etter oljemaleri.
"Idet båten (landgangsfartøyet) berørte sanden og rampen falt ned ble jeg en besøkende i helvete"! Slik beskriver menig Charles Neighbor, USAs 29de divisjon, Omaha Beach, landgangen av de allierte styrkene i Normandie 6. juni 1944.


Landgangen i Normandie er kanskje den største militære operasjon som er gjort i moderne historie. Det var et inferno fra marinefartøyene startet beskytningen av de tyske forsvarsanlegg i Frankrike inntil de alliert, både briter, amerikanere, nordmenn, og andre nasjoner bet seg fast i Frankrike og startet på det som skulle bli slutten på 2. verdenskrig! Øverstkommanderende var den amerikanske generalen Dwight D. Eisenhower med NK feltmarshall Bemard "Monty" Montgomery. Før invasjonen hadde man diskutert om ikke kronprins Olav av Norge skulle være øverstkommanderende. USA vant konkurransen både overfor Norge og Storbritannia, da landgangen var avhengig av amerikansk innsats.

Opp gjennom historien har mange kunstnere både forsøkt og fullført slagscener fra diverse kriger, fra for eksempel Slaget ved Blenheim til Korea- og Vietnamkrigene, men alle er preget av en for akademisk tilbakeholdenhet! Røyken fra kanonene virker mer som skyer enn ekte røyk fra en skarpladet moderne kanon, eller en gammel jernstøpt for den del. Det er ikke overbevisende!

I "D-Day" har Per Louar oppnådd på en bevisst abstrakt men også konkret måte, hvordan dette "helvete" var! En ting er å oppleve helvete på Omaha Beach, slik som menig Neighbor opplevde det, verre er det å se helheten i det infernoet som Operasjon Overlord var! Man kan oppfatte tingene slik de var der og da, men oversikten over hele operasjonen er verre! Og oversikten over denne enorme militære innsatsen og all den menneskelige lidelsen som fulgte med er svært vanskelig for mennesker av i dag å forstå! Operasjonen krevde 5.000 skip, 11.000 fly, og over 150.000 soldater og offiserer!

Med utgangspunkt i et før-preparert lerret og en svær tube koboltblå ble maleriet gjort unna ganske raskt, med forbausende resultat innen moderne kunst! I bildet har kunstneren greid å gjengi D-Dagen på en mer dramatisk måte enn andre før ham. Her er ikke pen kruttrøyk (som utallige malere har malt dem), slitne men tapre soldater (Carl XII bæres hjem til Sverige), og hester som sliter seg over den russiske tundra (Napoleons retrett). Her er hele det djevelske infemoet som fant sted 6. juni 1944 hvor vi ser panserskipene med ildretning mot land, bombenedslagene på land og til sjøs (Norge mistet ett fartøy på D-Dagen), heftig ildgivning både mellom kanoner, og soldat mot soldat!

Himmelen er rød av branner, ild fra utallige våpen, og eksplosjoner! Det gule må oppfattes som den gryende solen. Og det koboltblå, som er den mest fremtredende farven, viser at krig er en kald ting! Patriotisme hjelper lite når "en står midt oppi det!" For den enkelte soldat var dette deres verste opplevelse i livet og ingen kan reversere historien.

Bildet er en eksplosjon av farver, men så er det da også ment til å uttrykke både hvor intenst og følelsesladet, såvel som beskrivende for oss som ikke opplevde denne forferdelige dagen! For første gang i historien er en slagscene i all sin forferdelighet gjengitt på en kunstnerisk måte! For dette er ikke noen edel individuell handling, men realiteten av krig på det grusomste! (Mange tidligere malere har forsøkt å idealisere krigsmotivene sine!!! Dog bør en ikke glemme den tyske krigsmotstanderen Käthe Kollwitz (1867-1945) med hovedverkene Bonde krig og Krig)

Siden vi snakker om et så intenst kunstverk blir også farvene dertil sterke, selv om en i flere partier, spesielt de røde, ser en strukturen av lerretet skinne gjennom, noe som gjør det kanskje mer "rått"! Og selv om bildet kan virke kaotisk kjennetegnes det mye av Per Louars stil, nemlig at der finnes utallige konkrete elementer i det som er lett gjenkjennelige, "Per Louar: Kun fantasien begrenser!", som jeg sier! Vi finner de to slagskipene som ligger klare på midten av bildet , men over disse i selv bildets kjernepunkt ligger Adolf Hitlers ansikt mot øst som om på Lit de Parade og under denne "Totenkopf"-en, hodeskallen SS bar på sine unifonnsluer! Helt til venstres nederste hjørne ser vi klart konturene av et synkende skip. I øverste venstre hjørne kan en faktisk se navnet Louar! øverst til venstre ser vi også en slags "zombie" som er knyttet til bruken av Voodoo. Det smilende barneansiktet øverst til høyre er underlig med tanke på hva som skjedde i Oradure-sur-glane som ble totalt utslettet (som Telavåg) senere samme år, men er kanskje også det fortrykte barnet som ønsker frigjøringen velkommen? I nederste venstre hjørnet, sett fra den spesielle vertikale streken hvor kunstneren møtte fysisk motstand p.g.a. malingen(eller var det meningen at kunstneren skulle stoppe opp ved kyststripen?), ser vi hele flotiljen av marinefartøyer som er klar til å både bombardere de tyske befestningene i Normandie og sette i land allierte tropper. Min trofaste ser helt klart Djevelen i midten av lerretet(i hvitt), med armer og klar! Legg også til at en åpenbar ljå er i hans hender, Mannen med ljåen, er altså avbildet her i denne krigsscenen!

Mange kunstnere har forsøkt, opp gjennom tidene, å male "Inferno" fra Dante Alighieris "La Divina Comedia" med vekslende resultat! For dem alle har Dantes verk vært utgangspunktet. For første gang i kunsthistorien har endelig en maler, Per Louar, produsert et virkelig "Inferno", men ikke Dantes! Dette er et virkelighetens "Inferno" på sitt verste med utgangspunkt i en hendelse i det 20. århundret, nemlig D-Day, 6. juni 1944! århundredes "Inferno"!


By Author Erik O. Paulsen, OH, CWVM

 
2001© Copyright
Per Louar
 

 

 

 

 

 

 

D.Day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90x75 cm EDITION 190